Boccia

Boccia (boča) je sport podobný francouzskému pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque, lawn bowling).  Původně byla zamýšlena jako hra pro postiženédětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti.
V roce 1984 se Boccia stala paralympijským sportem s jasně danými pravidly. V roce 2008 ji provozovali tělesně postižení sportovci ve více než 50 státech.
Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důležitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze. Boccii je možné hrát v tříčlenných družstvech, párech i jednotlivcích.

Boccia je jedním ze tří paralympijských sportů, jež nemají protějšek v programu letních olympijských her.
Mezinárodní asociace hráčů boccii nese název CP-ISRA, pro ČR je to pak Česká federace Spastic Handicap, o. s.

Zdroj: www.wikipedia.cz

Lukostřelba

Lukostřelba je velice elegantní a ekologický sport. Na první pohled zdánlivě nenáročný, ale opak je pravdou. Dobrý lukostřelec musí mít přirozený talent, fyzickou sílu,(špičkový lukostřelec během jednoho střeleckého tréninku natahá pažemi mnohdy 2 až 3 tuny!!) dobrou nervosvalovou fyzickou, zrakovou, pocitovou a psychickou koordinaci, vytrvalost, technické znalosti i cítění zvláště pro sportovní luky ať už reflexní, nebo kladkové, která jsou poměrně náročná a složitá zařízení.

Zdroj: http://www.caths.cz/

Atletika
Atletika již byla na programu první paralympiády v roce 1960 v Ŕímě. Stejně jako na olympijských hrách i na paralympijských je nejpopulárnějším sportem a soutěží v ní největší počet paralympioniků. Atletických disciplín se účastní sportovci všech postižení, soutěží se v kategoriích daných mírou postižení. Někteří závodí na vozíku, jiní s protézou, sportovci se zrakovým postižením mohou mít svého vodiče.

 ATLETIKA SPASTIKŮ OBECNĚ

Jelikož se naše federace stará převážně o sportovce s postižením centrální nervové soustavy, budeme se zde zabývat jimi. Zkráceně se sportovcům s takovou vadou říká spastici. Rozdělení do zdravotních tříd. IPC rozděluje spastiky podle stupně postižení do osmi tříd, tříd 31 až 38. schopnosti sportovce mohou být jiné pro běhy a jiné pro technické disciplíny, proto pro soutěže na dráze se k nim přiřazuje písmeno T, pro disciplíny v poli pak písmeno F. CP-ISRA má trochu jiné označení, a to C1 až C8, jinak je zařazování totožné. Nyní podrobně k jednotlivým soutěžím.

Sportovcům tříd 31-34 říkáme vozíčkáři (ve světě se někdy používá výraz sedící), třídám 35-28 pak chodící (venku uváděno také stojící). Protože mezi jednotlivými třídami jsou rozdíly v pohybových schopnostech, ke konkrétnímu zařazení vydala Atletika IPC tzv. Klasifikační příručku.

V bězích se spastici v podstatě dělí na ty, kteří mohou běžet bez pomůcky, a jsou to třídy T36-T38, a na ty kteří by k běhu museli mít hůl či vozík, ti patří do tříd T31-T34 a při soutěži musí použít vozík nebo speciální tříkolku zvanou formule. O zařazení sportovce mezi chodící či vozíčkáře ve vrhu a hodech rozhoduje, zjednodušeně řečeno, zda je po odhodu schopen udržet rovnováhu a neupadnout, to jsou třídy F35-F38. Pokud rovnováhu neudrží tak patří do F31-F34 a při soutěži musí házet ze speciální pomůcky, tzv. odhodové stolice (lidově řečeno kozy). Ze skoků provozujeme pouze dálku, a to pro třídy F36-F38. CP-ISRA u těch nejtěžších postiženích ještě dělí „jedničky“ na C1U, to jsou ti, kteří mají lepší horní část těla, a na C1L, tito sportovci lépe používají nohy než ruce.

ATLETIKA SPASTIC HANDICAP

Rozdělení do věkových kategorií

Atletika IPC začala od roku 2010 dělit atlety do jednotlivých kategorií podle věku. Spastic Handicap používá navíc kategorii kadetů, a podobně jako Český atletický svaz také kategorii mladšího žactva. Rozdělení do kategorií má význam nejen statistický, ale
především k určení přiměřené hmotnosti náčiní ve vrhu a hodech. Dospělý je pochopitelně je schopen vrhat těžší koulí než dítě ve věku 11 ti let. Zde uvádíme kategorie platné pro rok 2010, které se mění každým rokem podle ročníku narození. Z praktických důvodů používáme pro jednotlivé kategorie zkratky.

Muži (M) a ženy (Ž) narození roku 1986 a dříve
Kadeti (KTI) a kadetky (KTY) 1987-1990
Junioři (JŘI) a juniorky (JKY) 1991-1992
Dorostenci (DCI) a dorostenky (DKY) 1993-1994
Starší žáci (HST) a starší žákyně (DST) 1995-1996
Mladší žáci (HML) a žákyně (DML) 1997 a později

Zdroj: www.spastic.cz/cz/atletika/o-sportu.php