HISTORIE

Píše se rok 2001 a v Janských Lázních na obchodní  Akademii Olgy Havlové vzniká sportovní klub pro handicapované – sportovní club obchodní Akademie Janské Lázně.   Při založení měl klub 27 členů, kteří mohli vyzkoušet první závodní sporty jako boccia, závěsný kuželník a šachy. Postupem času se přidaly i další sporty jako cyklistika, lukostřelba, atletika a curling.
SC OA JL byl zařazen do svazu Spastic Handicap. Jedná se o sdružení, které se zabývá sportovními činnostmi, jež mohou realizovat převážně spasticky, ale i tělesně handicapovaní sportovci a je zařazen do mezinárodní organizace CP ISRA.

FINANCOVÁNÍ

Club je úzce spjat se sportovním centrem zdejší školy. Spolupráce umožňuje clubu využívat tělocvičnu a z části zajišťuje i materiální vybavení.  Klub však většinu sportovního vybavení, náklady na závodní činnost a náklady na provoz vozidla financuje pomocí svazových, sponzorských nebo vlastních prostředků.

SOUČASTNOST

V současné době tvoří členskou základnu přes 120 členů a počet se s novými příchozími studenty neustále zvětšuje.  Tak jak se mění struktura studentů na obchodní Akademii, tak se i sportovní club snaží přizpůsobovat nabídkou sportů.  Mezi studenty je však nejvíce oblíbená bociia, dále lukostřelba a atletika.